Avarská šabľa-Avar sabre


Avarská šabľa-Avar sabre
Avarská šabľa-Avar sabre


Šabľa z hrobu 820 z pohrebiska v Želovciach.

Čepeľ cementované staré zvarkové železo,záštita a nity rukoväte tauzované striebrom,kovania strieborné.
Celková dĺžka-940mm
Dĺžka čepele-770mm
Hmotnosť - 930g
Ťažisko - 190mm

Sabre from grave 820 from avaro-slavic cemetery in Želovce.

Blade carburised wrough iron,crossguard and rivets inlayed with silver.Scabbard fittings are from silver.
Overall length-940mm
Blade length - 770mm
Weight - 930g
Balance point - 190mm

viac foto/more photos


1 z 2 next >>
Return