KAROLÍNSKY MEČ Z 10.stor.


KAROLÍNSKY MEČ Z 10.stor.

Meč zaujímavej konštrukcie rekonštruovaný podľa meča z hrobu bojovníka z okolia Komárna.

Jadro Čepele tvoria z jednej stranu dva damaškové prúty a z druhej pás mäkkej zvarkovej ocele. Ostria sú z vysokouhlíkovej zvarkovej ocele. V stredovom žliabku na hladkej strane Čepele je vsadená damašková špirála, pravdepodobne magický slnečný symbol. Rukoväť a pošva sú drevené potiahnuté kožou. Pošva je doplnená opaskom na nosenie meča.


<< previous 41 z 45 next >>
Return