MEČ GICELIN


MEČ GICELIN
MEČ GICELIN MEČ GICELIN Čepeľ detail MEČ GICELIN Čepeľ detail MEČ GICELIN MEČ GICELIN


Rekonštrukcia meča z obdobia okolo r. 1150.

Čepeľ je vyrobená zo zvarkovej ocele a nesie z jednej strany nápi GICELIN MEFECIT čo je signatúra dieľne alebo majstra.Väčšina nájdených mečov s touto signatúrou je vysokej kvality.

Z druhej strany Čepele sa nachádza náboženská invokácia INNOMINE DOMINI, ktorá je typická pre meČ s menom Gicelin.

Záštita a hlavica meča sú zo zvarkového železa, záštita je jednoducho zdobená motívom zvieracích hláv a hlavica je zlátená.

Rukoväť je drevená potiahnutá kožou z hada. K meču patrí drevená, kožou potiahnutá pošva s jednoduchým železným nákončím.


<< previous 30 z 45 next >>
Return