MEČ INGELRII


MEČ INGELRII
MEČ INGELRII MEČ INGELRII Čepeľ detail MEČ INGELRII Čepeľ detail MEČ INGELRII MEČ INGELRII


 

Replika meča vyloveného z Temže a uchovávaného v British museum v Londýne. Meč je datovaný do r 950-1000n.l. a jeho forma zodpovedá typu meča typického pre britské ostrovy.

Čepeľ meča je z dvoch druhov zvárkovej ocele s použitím tzv. sendvičovej konštrukcie. Na oboch stranách Čepele sa nachádzajú znaky vytvorené damaskovou technikou.

Na jednej je to nápis INGELRII čo je signatúra dielne, ktorá pracovala pravdepodobne v Porýnskej oblasti medzi 9-11stor. A na druhej strane sú to znaky zložené z kríža a dvoch trojíc zvislých čiar, čo mohlo mať nábožensko-magický význam.

Kovové časti rukoväte sú železné a postriebrené, rukoväť a pošva sú drevené potiahnuté kožou.

Celý meč je výhradne ručnou prácou.


<< previous 28 z 45 next >>
Return