Meč Svätej Casildy-Sword of Santa Casilda

Meč Svätej Casildy

Takto je nazývaný meč vybratý z kráľovskej hrobky, v ktorej ležal pravdepodobne Sancho IV.

Dnes je uložený v Instituto del Conde de Valencia de Don Juan v Madride. Datovaný je do 13.stor.

Meč má čepeľ zo zvarkovej ocele, parciálne kalenú. Kovové časti rukoväte sú železné, zdobené hlbokou rytinou a pozlátené. Po obvode hlavice je nápis AVE MARIA GRATIA PLENA a centrálnu časť hlavice vypĺňajú strieborné emailované terčíky s heraldickým motívom.

Záštita nesie nápis DIOS ES VENCETOR EN TODO, čo je pôvodne bojové heslo moslimských vládcov Granady, ktoré používali, v španielskej verzii aj ich kresťanskí vazali.

Rukoväť a pošva sú drevené, potiahnuté kožou s pozlátenými kovaniami. K meču patrí opasok s emailovými pozlátenými kovaniami a prackou.

Sword of Santa Casilda

Blade of this sword is bloomery steel and partially hardened.

Crossguard and pommel are deep engraved and gilded. Central heraldic discs on pommel are enameled silver. Grip and scabbard are leather covered wood with gilded bronze fittings.

Belt fittings are enameled and gilded bronze.

Blade lenght: 76,5cm

weight: 1300g

point of balance 12cm


<< previous 7 z 9 next >>
Return