MEROVEJSKÁ SPATHA


MEROVEJSKÁ SPATHA
MEROVEJSKÁ SPATHA SPATHA ČEPEĽ SPATHA RUKOVÄŤ SPATHA HLAVICA DETAIL


 

Dlhý dvojsečný meč používaný najmä vo Fransko-alamanskej oblasti Franskej ríše okolo r. 600-650 n.l.

Čepeľ je vyrobená damaskovou technikou,ktorá práve v danom období a oblasti dosahovala svoj vrchol. Stredná časť Čepele je zváraná zo štyroch prútov s komplikovanou skladbou . Ostrie je zo zvarkovej ocele a tiež sa skladá z dvoch druhov materiálov. Povrchová úprava je prevedená leštením a leptaním tak, aby odhaľovala čo najviac zo štruktúry materiálov a aby sa Čepeľ priblížila opisu z listu kráľa Tarasmunda z r. 523-526 n.l. : „Čepele Vašich mečov , lesknú sa tak, že jasne odrážajú črty pozerajúceho sa.......v ich prekrásne vybrúsených žliabkoch vidieť prebleskujúci spletenec Črvou rôznych odtieÅ^ov,takže sa zdá že kov je pretkávaný rôznymi stužkami...........jemný piesok Vašich potokov a riek ich vyleštil s takým umením,že premenil obyčajné železo na zrkadlo mužov......“

Rukoväť je kombinovaná z bronzu ,železa ,rohoviny a kosti. Železné časti priečok sú zdobené jednoduchou tauziou v bronze, striebre a mosadzi. Bronzová hlavica je plasticky rytá a vykladaná granátmi.

Celý meč je výhradne ručnou prácou.


<< previous 14 z 14
Return