NESKORORÍMSKY MEČ


NESKORORÍMSKY MEČ
NESKORORÍMSKY MEČ NESKORORÍMSKY MEČ


Voľná replika neskororímskeho meča vyrobená na základe fragmentov z rôznych nálezísk, datovaných do obdobia 3-4 stor.n.l.

Čepeľ je tvorená dvomi damaskovými prútmi s navareným oceľovým ostrím. Táto technika sa začala vo väčšom rozsahu používať práve v danom období, hoci jej korene siahajú do hlbšej minulosti.

Rukoväť je vyrobená v kombinácií orechového koreňa a kosti. Pošva je drevená, potiahnutá kozou kožou. Kovania pošvy sú bronzové.


<< previous 13 z 14 next >>
Return