NESKOROVIKINSKÝ (STARORUSKÝ) MEČ


LATE VIKING SWORD
LATE VIKING SWORD LATE VIKING SWORD LATE VIKING SWORD LATE VIKING SWORD LATE VIKING SWORD LATE VIKING SWORD LATE VIKING SWORD LATE VIKING SWORD


NESKOROVIKINSKÝ (STARORUSKÝ) MEČ

Meč neskorovikinského typu, datovaný do 11. sotr. Forma meča zodpovedá typu bežne používaného v Škandinávii a Británii okolo r. 1000.

Zaujímavá je výzdoba, ktorá je zmesou slovanských a nomádskych vplyvov, avšak je vytvorená technikou obvyklou v Škandinávii.

Čepeľ je zo zvarkovej ocele v žliabku sa nachádza tauzovaný bronzový krížik.

Zaštita a hlavica sú železné, duté zdobené tauziou striebrom, meďou a bronzom. Povrch je modrený v ohni.

Rukoväť je drevená potiahnutá haďou kožou.

Drevená pošva je vyplnená vlnou, potiahnutá telacinou a doplnená bronzovým nákončím podľa nálezu z okolia Charkova.

K meču patrí súprava závesných remeňov s bronzovými kovaniami.

 

LATE VIKING (OLDRUSSIAN) SWORD


The Late Viking age Sword, dated to the 11th century. The sword form corresponds to the type commonly used in Scandinavia and Britain around the year 1000AD

Interesting is the decoration, which is a mixture of Slavic and nomadic influences, but is created by the technique usual in Scandinavia.
The blade is made of welded steel in a groove with a inlayed bronze cross.

The guard and pommel are iron, hollow decorated with silver, copper and bronze. The surface is blued in fire.
The handle is wooden covered with snake skin.

The wooden sheath is lined with wool, covered with calf leather and completed with a bronze chape according to the findings from the surroundings of Kharkov.
The sword includes a set of suspension belts with bronze fittings.


<< previous 3 z 9 next >>
Return