Popravčí meč 16.stor./ Executioner´s sword


Popravčí meč 16.stor./ Executioner´s sword
Popravčí meč 16.stor./ Executioner´s sword


Presná replika popravného meča mesta Banská Bystrica, ktorý je dnes uložený v zbierkach Slovenského múzea pod inv.č. H-1787, pričom sú kompenzované poškodenia a opotrebovanie originálu tzn. replika predstavuje meč v pravdepodobnej podobe v čase jeho vzniku.

Replika je súčasťou zbierok Múzea mincí a medailí v Kremnici

---------------------------------------------------------------------------------------

Close replica of executioner´s sword of town Banská Bystrica.


<< previous 2 z 2
Return