RENESANČNÝ KORD


ITALIAN RAPIER

 

Čepeľ je vyrobená zo zvarkovej ocele a ručne leštená.

Kôš a hlavica sú replikami originálu uloženého v Kunsthistorisches museum vo Viedni. Kôs je celý vyrobený zo zvarkového železa výhradne ručne a pôvodnými postupmi tzn. kovaním a zváraním jednotlivých častí v ohni. Povrch koša je opracovaný a zdobený tiež ručnými pracovnými postupmi – pilovaním, sekaním a cizelovaním. Povrchovú úpravu tvorí leštenie (tiež ručne pomocou kože a práškového brusiva) a modrenie v ohni.

Rukoväť je drevo potiahnuté kožou z raje farbenou na hnedo prírodnými farbivami.

K zbrani patrí drevená pošva potiahnutá kožou so železným nákončím.

 

ITALIAN RAPIER

The blade is made of welded steel and hand polished.

The hilt and pommel are replicas of the original stored at the Kunsthistorisches Museum in Vienna. The
hilt is entirely made of welded iron exclusively by hand and by the original processes, ie. forging and welding of individual parts in fire. The basket surface is also machined and decorated with manual work procedures - filing, chopping and chiselling. The finish is polished (also by hand using leather and powdered abrasives) and blueing in the fire.

The handle is wood covered with a rayskin dyed with naturally colored dyes.

The weapon includes a wooden scabbard covered with leather with an iron chape.


<< previous 4 z 9 next >>
Return