ROMÁNSKY MEČ-ROMANESQUE SWORD

ROMÁNSKY MEČ

 

Meč voľne inšpirovaný mečom zachovaným v múzeu v Le Mans (Francúzsko).

Čepeľ sendvičová vyrobená zo zvarkovej ocele, nesie signatúru INGELRII -pravdepodobne Porýnska dielňa činná v 10-11. stor. Samotný meč je datovaný do 12.stor. a je príkladom použitia staršej čepele v novej súprave.

Priečka s hlavica sú bohato zdobené plátovaním a tauziou striebrom, meďou a mosadzou. Rukoväť a pošva sú drevené potiahnuté kožou.

Pošva je doplnená opaskom a bronzovým prelamovaným nákončím.


 ROMANESQUE SWORDA sword freely inspired by a sword preserved in a museum in Le Mans (France).

Blade made of welded steel, bears the signature INGELRII - probably the Rhine workshop in 10-11. century. The sword itself is dated to the 12th century and is an example of using an older blade in a new kit.

Crossguard and pommel are richly decorated with overlay with silver, copper and brass. Grip and scabbard are leather-coated.

The sheath is completed with a belt and a bronze openwork scabbard chape.


<< previous 6 z 9 next >>
Return