Šabľa, Irán 11.-12.stor.


Sabre Iran Seldjuk period.
Sabre Iran Seldjuk period. Seldjuk sabre Seldjuk sabre Seldjuk sabre Šabľa, Irán 11.-12.stor. Sabre Iran Seldjuk period. Sabre Iran Seldjuk period. Sabre Iran Seldjuk period.


Šabľa, Irán 11.-12.stor.

Čepeľ z damaskovej ocele, parciálne kalená. Pozdĺž chrbta zdobená hlbokou rytinou.

Rukoväť potiahnutá kožou z raje.

Kovania rukoväte a pošvy sú bronzové, zdobené rytím a cizelovaním a zlátené 24 karátovým zlatom.

celková dĺžka: 89cm

dĺžka čepele: 74cm / zakrivenie: 3cm

hmotnosť 750g/ vyváženie vodorovné 18cm od záštity

 

Sabre Iran Seldjuk period.

Damascus (welded) blade, partially hardened.

Blade is decorated with deep engraving. Grip is covered with ray skin.

Mounts are gilded bronse.

Total length: 89cm

blade length:74cm / curvature: 3cm

weigth: 750g/ balance horizontal 18cm from guard


<< previous 8 z 9 next >>
Return