STAROMAĎARSKÁ ŠABĽA


STAROMAĎARSKÁ ŠABĽA
STAROMAĎARSKÁ ŠABĽA ŠABĽA RUKOVÄŤ A KOVANIA POŠVY ŠABĽA RUKOVÄŤ


Voľná rekonštrukcia staromaďrskej šable z obdobia 9-10stor.n.l.

 

Tento typ zbrane bol rozšírený medzi eurázijskými kočovníkmi zhruba od 6-7stor. Jej tvary a technické riešenie prezrádzajú silný vplyv Číny a najmä Sasánovskej perzie. Tzv. Staromaďarské šable reprezentujú vývojový typ z konca 9.stor. Kedy sa šabľa rozšírila do strednej Európy. Tento typ šable sa v Karpatskej kotline používal zhruba od začiatku 11.stor. kedy v konfrontácií zo západoeurópskym ťažkým jazdectvom stráca na význame.

 

Čepeľ šable je vyrobená zo zvarkovej ocele „sendvičovou technikou“ tj. medzi dva pláty mäkšej ocele je vložený tvrdý plát tvoriaci ostrie. Čepeľ je kalená do vody, brúsená a leštená prírodnými brúsivami.

Za povšimnutie stoja kaliace známky viditeľné na čistej Čpeli,ktoré svedčia o kvalite materiálu a zakalenia.

Rukoväť a pošva sú drevené. Rukoväť je potiahnutá kožou z raje, pošva teľacou kožou. Kovania sú strieborné zdobené cizelovaním.Celá šabľa je vyrobená výhradne ručne a pôvodnými pracovnými postupmi.


<< previous 37 z 45 next >>
Return