VIKINSKÝ MEČ typ H


VIKING SWORD type H
VIKING SWORD type H VIKING SWORD type H VIKING SWORD type H VIKING SWORD type H


VIKINSKÝ MEČ typ H

Damaskový meč používaný takmer v celej Európe najmä v priebehu 9. storočia.

 

Čepeľ je vyrobená damaskovou technológiou, jadro je zložené z dvoch protichodne točených prútov, ostrie tvorí vysokouhlíková zvarková oceľ.

 

Kovové časti rukoväte sú vykované z mäkkého zvarkového železa a zdobené tauzovaním bronzom a striebrom, technikou obvyklou pri tomto type mečov. Rukoväť a pošva sú drevené,potiahnuté kožou.

 

VIKING SWORD type H

Damascus sword used almost throughout Europe, especially during the 9th century.

The blade is made of damask technology, the core is composed of two oppositely twisted rods, the blade is made of high carbon welded steel.

The metal parts of the handle are forged from soft iron and decorated with bronze and silver tauzing, a technique common to this type of sword. Handle and scabbard are wooden, leather covered.

 


<< previous 2 z 9 next >>
Return