VIKINSKÝ MEČ typ K

VIKINSKÝ MEČ typ K

Rekonštrukcia meča z neznámeho náleziska na východnom Slovensku

Tento typ meča býva datovaný do 9. stor. a vyskytuje sa väčšinou v západnej a strednej Európe.

Čepeľ meča je tvorená dvoma damaškovými prútmi, ktoré tvoria v strede čepele tzv. stormčekový vzor nazývaný aj "rybí chrbát". Ostria sú tvorené pásmi tvrdšej zvarkovej ocele.

Záštita a hlavica sú železné, hlavica je jednoducho zdobená bronzovou tauziou.

Rukoväť a pošva sú drevené, potiahnuté teľacou kožou. Pošva je doplnená závesnými remeňmi a jednoduchým bronzovým nákončím.

 

VIKING SWORD type K

Reconstruction of a sword from an unknown site in eastern Slovakia

This type of sword is dated to the 9th century. and is found mostly in Western and Central Europe.

The blade of the sword is made up of two damask rods, which form the so-called herring bone pattern. The edges are made of strips of harder weld steel.

The guard and the pommel are iron, the pommel is simply decorated with a bronze tauze.

Handle and scabbard are wooden, covered with calf skin. The sheath is completed with hanging straps and a simple bronze chape.


<< previous 4 z 9 next >>
Return