VIKINSKÝ MEČ typ Q


VIKINSKÝ MEČ typ Q
VIKINSKÝ MEČ typ Q VIKINSKÝ MEČ typ Q nákončie VIKINSKÝ MEČ typ Q čepeľ VIKINSKÝ MEČ typ Q VIKINSKÝ MEČ typ Q


VIKINSKÝ MEČ typ Q

 

Pomerne zriedkavý typ meča z 10. stor., vyskytujúci sa najmä v Škandinávii.

Charakteristický je najmä chýbajúcim návrším hlavice, hoci na niektorých exemplároch zaraďovaných k tomuto typu (a príbuzným typom bez návršia) sú otvory v hornej priečke, ktoré svedčia o možnosti montáže návršia, príp. o jeho neskoršej demontáži, alebo strate.

Čepeľ je vyrobená zo zvarkovej ocele. Súprava je jednoduchá v bojovom štýle.

Pošva je doplnená závesom a bronzovým nákončím.


<< previous 17 z 45 next >>
Return