VIKINSKÝ MEČ typ Q

VIKINSKÝ MEČ typ Q

Pomerne zriedkavý typ meča z 10. stor., vyskytujúci sa najmä v Škandinávii.

Charakteristický je najmä chýbajúcim návrším hlavice, hoci na niektorých exemplároch zaraďovaných k tomuto typu (a príbuzným typom bez návršia) sú otvory v hornej priečke, ktoré svedčia o možnosti montáže návršia, príp. o jeho neskoršej demontáži, alebo strate.

Čepeľ je vyrobená zo zvarkovej ocele. Súprava je jednoduchá v bojovom štýle.

Pošva je doplnená závesom a bronzovým nákončím.

 

VIKING SWORD Type Q

A relatively rare type of sword from the 10th century, occurring mainly in Scandinavia.

The blade is made of welded steel. The set is simple in combat style.

The sheath is completed with a belt and bronze chape.


<< previous 5 z 9 next >>
Return