VIKINSKÝ MEČ

Typ meča používaný vo východnom pobaltí v 1.pol. 11. stor.

Najviac nálezov týchto mečov pochádza z Fínska.

Čepeľ zo zvarkovej ocele, rukoväť celoželezná, dutá zdobená strieborným plátovaním a technikou niello v Urneskom zvieracom štýle.

Pošva drevo a koža, garnitúra pošvy a závesných remeňov z postriebreného bronzu.


<< previous 11 z 45 next >>
Return