Meč

Je predmetom, lebo je ho vidieť a dá sa vziať do ruky.

Je hrozbou, lebo môže zabíjať.

Je úfnosťou, lebo môže obrániť.

Je hodnotou, aj keď nie vždy je možné ju vyčísliť.

Je symbolom, lebo povznáša a zaväzuje svojho nositeľa.

Je znakom, lebo podľa práva nosiť ho rozoznávame spoloČnské postavenie jeho nositeľa.

Je pojmom, ktorý označuje všetko, čo vymedzuje otázky života a smrti:

Právo meča, kedy je zárukou a symbolom spravodlivosti.

OhÅ^om a mečom, kedy je symbolom bezprávia.

Kto mečom bojuje, mečom zahynie, kedy je zhmotnenou výstrahou.

 

Je svedkom, lebo vypovedá archeológom a zberateľom o veciach minulých.

Je umocÅ^ovateľom, lebo čisté úmysly posväcuje a nečisté pomáha uvrhnúť do zatratenia

Je zdrojom hrdosti šľachetných, pýchy namyslených, spupnosti zlých a pokory čistých.

Je mystickým symbolom pravého rytierstva.

 

Je oslavou dokonalého remesla a chválou výrobcu.

 

Je všetkým a je ničím.

Všetkým pre tých, ktorí dokážu cítiť jeho nástojčivé vibrácie.

Ničím pre tých, ktorí sú k nim hluchí.

 

 

Peter Koza-slobodný šermiarsky majster