RUKOVÄTE A POŠVY

Na výrobu rukovätí a pošiev používam výlučne prírodné materiály, pričom zohľadňujem najmä funkčnosť a dobovú vernosť. Rukoväte mečov bývali prevažne z dreva,potiahnuté kožou. Zaujímavé je, že často išlo o mäkké dreviny, hoci sa vyskytujú aj tvrdšie drevá. Samotné drevo viac - menej len určovalo tvar rukoväte o pevnosť sa postaral kvalitný poťah z tkaníc, kože, alebo aj kovového plechu či drôtu, prípadne kombinovaný: textil-koža, koža-drôt a pod. Rokmi štúdia originálov a experimentovaním som dospel k optimálnemu spôsobu konštrukciei stopky ako aj samotnej rukoväte s hlavicou a záštitou. Samozrejme, nedá sa aplikovať pokročilá konštrukcia neskorostredovekých a renesančných zbraní na zbrane s obdobia staroveku či ranného stredoveku.

Nevyhýbam sa ani použitiu netradičnejších a exotických materiálov avšak vždy sa snažím dodržať dobovú vernosť. Napr. nepoužívam americké či austrálske drevá, ale len materiály Starého sveta, s ktorými sa dokázateľne obchodovalo už v staroveku príp. sú doložené na zachovaných artefaktoch, ako napr. ebenové drevo, kože z rôznych druhov rýb, hadov či jašterov, kosti či rohy exotických zvierat a pod.

 

      

 

Pri výrobe pošiev sa tak isto snažím dodržať historické postupy. Jadro pošvy bývalo drevené a archeologicky sú doložené viaceré spôsoby konštrukcie s použitím dreva, textilu a kože. Ja štandartne vyrábam pošvy s dreveným jadrom z vnútra potiahnutým vlnou a vonkajším poťahom z plátna a kože. Takáto pošva je ľahká, bezpečná, dobre chráni čepeľ a je aj primerane pevná. Väčšinou je doplnená kovaniami podľa vzorov dochovaných z daného obdobia.